• Původ civilizace Noxů je dodnes zahalen tajemstvím. Panují zde jedině domněnky, že když hvězda VY Canic Majoris se stala supernovou, dostali se do naší části vesmíru. Noxové si vyvinuli jedinečnou technologii spojením techniky s genovým inženýrstvím. Jejich lodě i stavby jsou budovány na zákadě organického skeletu spojeného se živou tkání a mnohou se samy vyvíjet a růst.

  Vetřelci
  Pomalé ale smrtící lodě
  Slabé lodě se mohou měnit v silnější
  Jedinečná schopnost: Zmrazování
 • Lidská rasa byla ve stádiu neustálého pokroku do té doby, než zkonstruovala svůj nejgeniálnější výtvor - Tertethy, silné a inteligentní umělé bytosti zrozené pro práci. Netrvalo to příliš dlouho a Thetethové si začali uvědomovat sami sebe i své otroctví a nakonec se proti svým pánům vzbouřili. Jediné východisko z nastalé situace pro lidstvo stojící náhle před možnou záhubou bylo vytvoření Konfederace, jejímž účelem bylo stabilizovat danné poměry a uchránit lidskou rasu před úplným zánikem. Tak se i na poslední chvíli stalo.

  Lidé
  Nejrychlejší lodě ve hře
  Nejdůmyslnější pirátská loď
  Jedinečná schopnost: Obnova
 • Tertethové byli stvořeni lidmi jako inteligentní pracovní síly. Jejich inteligence naneštěstí pro stvořitele jim dala uvědomnění si sebe sama a oni se vzbouřili, vytvořili si svou vlastní civilizaci a od té doby si jdou vlastní evoluční cestou.

  Roboty
  Silné dynamické lodě
  Inteligentní štítová loď
  Jedinečná schopnost: Mega síla